ملاقات مردمی فرماندار شوشتر خوراک خبرخوان خوراک اتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوشتر، روز دوشنبه دکتر سید محسن سید موسوی به همراه محمد حسن کجبافی معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار ضمن شنیدن مسائل و مشکلات مردمی، آن‌ها را در دستور کار پیگیری و رسیدگی قرار دادند. در ادامه بخوانید
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوشتر، دکتر سید محسن سید موسوی روز دوشنبه به همراه محمد حسن کجبافی و نادر پارسازاده معاونان فرماندار، در دیدار چهره به چهره با مردم مشکلات و درخواست‌های آن‌ها را پیگیری کردند. در ادامه بخوانید
12:13
جلسه ملاقات عمومی با فرماندار شوشتر مطابق دوشنبه هر هفته برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوشتر، دکتر دهدشتی به همراه کجبافی و پارسازاده معاونان فرماندار، در دیدارهای مردمی، مشکلات مطرح شده را مورد پیگیری قرار دادند. در ادامه بخوانید