مدیریت بحران شوشتر خوراک خبرخوان خوراک اتم

جلسه ستاد مدیریت بحران شوشتر به ریاست مهندس پنبه دانه پور فرماندار این شهرستان برگزار شد. این جلسه ۲۲ آبان با توجه به اطلاعیه سازمان هواشناسی و اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان، برای بررسی وضعیت شهرستان جهت آمادگی های لازم تشکیل شد. در ادامه بخوانید