روز کارگر در شوشتر خوراک خبرخوان خوراک اتم

۲۳:۵۵
فرماندار شوشتر با صدور پیامی، فرا رسیدن روز کارگر را تبریک گفت. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوشتر، در پیام دکتر دهدشتی آمده است؛ باسمه تعالی در عصر حاضر بخش زیادی از شادی و نشاط جامعه با اقتصاد فعال مرتبط بوده و به کار، تولید و تلاش وابستگی قابل توجهی دارد. کار، تولید و اقتصاد فعال نیز علاوه بر ابزار و تجهیزات قطعاً و عمدتاً به نقش موثر نیروی کار و کارگر ارتباط داشته و بدون این قشر مهم جامعه، وضعیت اقتصادی ذکر شده فراهم نخواهد شد. برای حمایت از کارگران صرفاً نباید با حرف،… در ادامه بخوانید