بیمه ایران خوراک خبرخوان خوراک اتم

حجت اله دهدشتی با اشاره به اینکه متاسفانه شعبه ای از بیمه ایران در این شهرستان وجود ندارد بیان‌کرد: با توجه به جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفری شوشتر و همچنین وجود شرکت‌ها، صنایع، وسایل نقلیه مختلف و جمعیت بالای کارگری در این شهرستان راه اندازی این شعبه ضروری است. وی افزود: مردم این شهرستان به منظور تسهیل در امور تعیین و پرداخت خسارات بیمه نیاز به راه اندازی شعبه بیمه هستند چرا که برای پیگیری این موارد باید به شهرستان‌های دیگر مراجعه کنند که موجب زحماتی برای آن ها می شود. دهدشتی ادامه‌داد: در سفر… در ادامه بخوانید