معاون فرماندار شوشتر:

حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذار راه برون رفت از مشکلات عدیده اقتصادی

جلسه هیئت عالی اداره سرمایه گذاری شهرداری شوشتر ظهر روز چهارشنبه در سالن جلسات شورای اسلامی این شهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوشتر، معاون فرماندار در این جلسه گفت: با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی که کشور با آن درگیر است، یکی از بهترین راه های رفع آن استفاده از بخش خصوصی و حمایت از آن ها برای سرمایه گذاری است.
محمد حسن کجبافی اظهار کرد: مسئله نبود شغل و مشکلات اشتغال بر هیچکس پوشیده نیست. اگر بخواهیم موضوعات اجتماعی، امنیت، اقتصاد، سیاست و بسیاری عناوین دیگر را رفع کنیم باید اشتغال را سامان دهی کرده و از ظرفیت ها بهره برداری کنیم.
وی موقعیت شوشتر را برای ورود سرمایه گذار بسیار خوب برشمرد و خاطرنشان ساخت: با بررسی و نگاه به وضعیت شوشتر می توان گفت در کمتر شهری چنین فضا و استعداد و ظرفیتی برای سرمایه گذاری وجود دارد و این را باید از نعمات خداوند برای مردم این منطقه دانست.
وی افزود: علاوه بر این ظرفیت ها وجود سرمایه داران و سرمایه گذاران نیز از دیگر امتیازات و نکات مثبت این شهر است که باید در نظر گرفته شود.
معاون فرماندار شوشتر با اشاره به تسهیل شرایط برای سرمایه گذاری اذعان کرد: ما به عنوان دولت مکرراً به اعضای شورای اداری تاکید می کنیم که راه را برای ورود سرمایه گذاران باز کنند و این عزیزان را از گیر و بندهای امور اداری جدا سازند، که البته این مورد به نحو مناسبی از سوی همکاران ما رخ می دهد.
کجبافی گفت: از آقای اسکندری نیا شهردار محترم و شورای محترم شهر نیز تشکر می کنیم که برای مسئله سرمایه گذاری و جذب بخش خصوصی در شهر شوشتر اقدامات خود را آغاز کرده اند و امیدواریم به همین شکل این موضوع پیش رود.

۲۳۴