معاون جدید سیاسی و اجتماعی فرماندار شوشتر معارفه شد

جلسه تکریم و معارفه معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شوشتر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوشتر، روز دوشنبه ۲۵ دی ماه، در جلسه‌ای با حضور سید محسن سید موسوی فرماندار شوشتر و شهروز صالحی معاون انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان، محمدحسن کجبافی معاون پیشین سیاسی و اجتماعی فرماندار مورد تکریم و قدردانی قرار گرفته و محمد شهبازی آزاد در حکمی از سوی استاندار خوزستان، به عنوان معاون جدید سیاسی و اجتماعی فرماندار شوشتر معارفه شد.

شهبازی آزاد از نیروهای وزارت کشور و سوابقی چون مدیرکل اداری و مالی استانداری، فرماندار رامهرمز، بخشدار جولکی هفتکل و مسئولیت حراست شهرداری‌ها و فرمانداری‌های مختلف استان را در کارنامه دارد.

۶۱۶