مردم شریف شهرستان شوشتر به صورت چهره به چهره با فرماندار دیدار کردند

فرماندار شوشتر در دیدار عمومی با مردم شریف شهرستان، مسائل مطرح شده را بررسی و پیگیری کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوشتر، سید محسن سید موسوی فرماندار شوشتر روز دوشنبه (۸ آبان ماه) در دیدار چهره به چهره مردمی، موضوعات مطرح شده را بررسی و پیگیری کرد.

همچنین نادر پارسازاده معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار هم در ملاقات عمومی حضور داشته و مشکلات مراجعه کنندگان را در دستور کار بررسی قرار داد.

۱۷