گزارش تصویری جلسه شورای اداری شهرستان شوشتر با حضور استاندار خوزستان

جلسه شورای اداری شوشتر روز پنجشنبه (۲۰ مهرماه) با حضور علی اکبر حسینی محراب استاندار خوزستان و به منظور بررسی مسائل و مشکلات شهرستان برگزار شد.

۲۳۰