آمار جمعیتی دقیق زیرساخت برنامه ریزی مناسب است

فرماندار شوشتر گفت: ثبت وقایع حیاتی باید با حساسیت جدی پیگیری شود چرا که برنامه ریزی دقیق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مستلزم داشتن آمار دقیق جمعیتی است.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوشتر حسین پنبه دانه پور روز سه شنبه در نشست هماهنگی شورای ثبت وقایع حیاتی این شهرستان اظهار داشت: مهمترین مزیت ثبت دقیق وقایع حیاتی شامل تولد، ازدواج، مرگ و طلاق، اطلاع از ترکیب جمعیتی و تغییرات به روز آن است.

وی افزود: باید از همه ظرفیت ها به ویژه رسانه ها و دستگاه های مرتبط در بحث فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در اجرای ثبت به موقع وقایع حیاتی استفاده شود.

فرماندارشوشترادامه داد: با داشتن اطلاعات و آمار واقعی نقاط ضعف و قوت را بهتر می توان شناسایی کرد و با توجه به آنها برنامه ریزی های بهتری در این زمینه صورت داد.

رییس شورای برنامه ریزی شهرستان شوشتر در پایان گفت:خیلی از مشکلات فعلی در جامعه ما به دلیل آمارهای غیر واقعی یا بی توجهی مسئولان وقت به مسئله آمار است.

رییس اداره ثبت احوال شهرستان شوشتر نیز در این نشست گفت:انتظار می رود دستگاه های مربوطه ثبت وقایع تولد را ظرف مدت ۱۵روز و وقایع وفات را ظرف مدت ۱۰روز به این اداره گزارش دهند.

آرش حسینوند افزود:ایستگاه سیار سامانه صدور کارت هوشمند ملی نیز در شهرستان راه اندازی شده که باتوجه به درخواست جمعی از طریق نهادها و دهیاری ها به محل اعزام می شود.

 

۲۹۷۵