دیدار مردمی در فرمانداری شوشتر

معاونان فرماندار شهرستان شوشتر در دیدار عمومی، مشکلات مردم را بررسی و پیگیری کردند. محمد حسن کجبافی و نادر پارسازاده معاونان فرماندار در دیدار مردمی روز دوشنبه، ضمن بررسی مسائل و مشکلات مردم دستورات لازم برای پیگیری آن‌ها را دادند.

۱۱۹