در حکمی از سوی وزیر کشور؛

فرماندار شوشتر منصوب شد

وزیر کشور در حکمی فرماندار شهرستان شوشتر را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوشتر، احمد وحیدی وزیر کشور به پیشنهاد استاندار خوزستان، در حکمی سید محسن سید موسوی را برای یک دوره چهار ساله به عنوان فرماندار شهرستان شوشتر منصوب کرد.

۳۳۱