بررسی وضعیت پروژه آبرسانی خط ۷۰۰

جلسه شورای ترافیک و کمیسیون حفاری شهرستان شوشتر با حضور نادر پارسازاده معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوشتر، موارد طرح و بررسی شده این نشست در زیر آمده است:

۱- بررسی وضعیت پروژه آبرسانی خط ۷۰۰

۲- بررسی وضعیت ترافیکی محدوده اجرای پروژه آبرسانی خط ۷۰۰

۳- بررسی وضعیت مجوزهای حفاری های دستگاه های خدمات رسان

۴- بررسی مسائل مربوط به بازگشایی مدارس

۵- اجرای ماده ۱۰ آیین نامه حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه

همچنین پارسازاده معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار در این نشست گفت: پروژه خط ۷۰۰ جزء طرح‌های بزرگ و مهم شهرستان است که مسئله آب شرب در شهر را به طور کلی رفع می‌کند. لذا انتظار داریم مردم عزیز در اجرای آن همکاری کرده و ان‌شاءالله صبور باشند.

وی همچنین تاکید کرد تا قبل از شروع مدارس، حفاری در خیابان شهید رجایی به اتمام برسد.

۱۳۰