ملاقات عمومی سرپرست فرمانداری شوشتر+عکس

ملاقات عمومی در دفتر سرپرست فرمانداری شوشتر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوشتر، روز دوشنبه برنامه دیدار عمومی و مردمی با دکتر سید محسن سید موسوی سرپرست فرمانداری شهرستان برگزار شد.

همچنین محمد حسن کجبافی و نادر پارسازاده معاونان فرماندار نیز مشکلات مردم را در این دیدارها پیگیری کردند.

۱۴۱