بررسی آخرین اقدامات در سکونت‌گاه‌های غیررسمی و مناطق کمتر برخوردار در شوشتر

جلسه قرارگاه شناسایی و پیگیری مشکلات حاشیه نشینی شهری و مناطق کمتر برخوردار شهرستان شوشتر با حضور نادر پارسازاده معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوشتر،  معرفی این قرارگاه، شناسایی و پیگیری مشکلات مربوط به مناطق حاشیه نشین (سکونت گاه های غیررسمی و مناطق کمتر برخوردار) و بررسی اقدامات صورت گرفته مطابق مصوبات گذشته ستاد توانمندسازی و تحول اجتماع محور محلات کم برخوردار از جمله موضوعات بررسی شده در این نشست بودند.

۱۰۸