عکس/دیدار مردمی با سرپرست فرمانداری شوشتر

مردم شریف شهرستان شوشتر مطابق دوشنبه‌های هر هفته به منظور پیگیری درخواست‌های خود با سرپرست فرمانداری دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوشتر، روز دوشنبه دکتر سید محسن سید موسوی به همراه محمد حسن کجبافی معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار ضمن شنیدن مسائل و مشکلات مردمی، آن‌ها را در دستور کار پیگیری و رسیدگی قرار دادند.

۱۶۰