همه مدیران در خصوص جوانی جمعیت و انجام اقدامات موثر برای آن مسئول هستند

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شوشتر گفت: همه ما در موضوع جوانی جمعیت و انجام اقدامات موثر در این خصوص مسئول هستیم و باید برای تضمین آینده کشور این موضوع مهم را مدنظر قرار دهیم.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوشتر، محمد حسن کجبافی در جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی اظهار کرد: بحران ایجاد شده در زمینه جمعیتی، حمایت‌های خیران و همچنین تلاش‌های اصحاب رسانه را در تبلیغ فرزند آوری و رفع نیازهای دغدغه مندان این حوزه می‌طلبد.

وی افزود: در عرصه فرهنگی باید اقدامات مهم و جهادی انجام شود و در ترویج برنامه فرهنگی باید فرزندآوری خانواده‌ها به عنوان یک ارزش تلقی شود.

کجبافی با تاکید بر اجرای کامل مصوبات شورای سلامت ابراز کرد: شورای سلامت از مهم ترین نشست هایی است که باید همه مدیران عضو آن به طور منظم در جلسات شرکت کرده و نسبت به اجرای مصوبات هم اهتمام ویژه در آن داشته باشند.

وی گفت: در موضوع سلامت مردم نباید هیچ مماشاتی با متخلفان صورت گیرد و هر مدیر نیز نسبت به این مسئله حساسیت به خرج دهد چرا که مسئولیت کمی در این باره بر دوش ما قرار نگرفته است.

۱۸۴