معاون عمرانی فرمانداری شوشتر:

نیاز سنجی مهارت‌ها با توجه به ظرفیت‌های شوشتر بررسی شود

جلسه شورای مهارت آموزی و اشتغال شهرستان شوشتر برگزار شد.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی در این نشست اظهار کرد: نیازسنجی مهارت در این شورا با توجه به داشته ها و ظرفیت ها مورد بررسی قرار گیرد تا ارائه آموزش های مهارتی در راستای ایجاد اشتغال هدایت شود.

نادر پارسازاده افزود: مهارت آموزی باید در شهرستان که از قطب های جدی در تولیدات صنایع مختلف است، نمایی بیشتر داشته باشد و در دستورکار مدیران قرار گیرد.

وی گفت: مهارت های آموزشگاه های فنی و حرفه ای باید به سمت شغل های تازه تاسیس و نوین در بسترهای مختلف حرکت کند.

وی با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری هم بیان کرد: مشاغل حوزه‌های گردشگری و یا استفاده از پتانسل فضای مجازی نیز می تواند زمینه ساز اشغالزایی پایدار شود.

پارسازاده گفت: آموزش پرورش، امور عشایر، فنی و حرفه ای، نهادهایی که دارای سرباز هستند، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دستگاه هایی که به هر طریق می توان آن ها در زمینه حرفه آموزی و نهایتاً رشد نرخ اشتغال مرتبط دانست باید این مهم را در اولویت های کاری قرار دهند.

در این نشست تسریع در پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط به منظور تقویت اشتغال زایی مورد تاکید قرار گفت.

۱۳۵