کارگروه ویژه جهت پیگیری مشکلات آثار تاریخی شوشتر تشکیل شد

سرپرست فرمانداری شوشتر در بازدید از آثار تاریخی و سازه های جهانی شوشتر از تشکیل کارگروه ویژه جهت پیگیری مشکلات این آثار خبرداد.

مصطفی سمالی گفت:شوشتر یکی از شهرهای تاریخی و متمدن کشور است که توسعه گردشگری و جذب گردشگر از اولویت های کاری ما در این شهرستان است.

وی افزود:جذب سرمایه گذار،استفاده از انجمن های مردم نهاد و معرفی بیشتر این آثار به کشور و جهان می تواند در این زمینه گره گشا باشد.

سرپرست فرمانداری شوشترتصریح کرد:با همکاری شهرداری،اداره آب و فاضلاب،گاز و سایر امکانات شهرستان به زودی کار پاکسازی و رفع خطر از آثار تاریخی آغاز می شود.

وی گفت: آثار بی نظیر تاریخی و سازه های آبی جهانی در شوشتر یک فرصت مناسب جهت اشتغال و توسعه صنعت گردشگری می باشد.

 

۳۲۵۶