حضور فرماندار شوشتر و مدیرکل بهزیستی خوزستان در ضیافت افطاری معلولان

فرماندار شوشتر به همراه مدیرکل بهزیستی خوزستان، در ضیافت افطاری جمعی از معلولان تحت پوشش بهزیستی حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوشتر، دکتر حجت‌اله دهدشتی روز دوشنبه به همراه مهران کریمیان مدیرکل بهزیستی خوزستان در ضیافت افطاری معلولان تحت پوشش این مجموعه حضور یافتند.

در این برنامه برخی مشکلان این قشر بررسی شده و مورد پیگیری قرار گرفتند.

کجبافی و پارسازاده معاونان فرماندار و بهداروند رئیس بهزیستی شوشتر نیز در این نشست حضور داشتند.

۱۷۳