سرپرست جدید دامپزشکی شوشتر معارفه شد

جلسه تودیع و معارفه رئیس دامپزشکی شوشتر در دفتر فرماندار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوشتر، روز یکشنبه (۲۸ اسفند ماه) نشست تودیع و معارفه رئیس دامپزشکی با حضور دکتر حجت اله دهدشتی فرماندار شهرستان برگزار شد.

در این جلسه از زحمات سید مرتضی قریشی مدیر پیشین این اداره تقدیر به عمل آمد. وی به عنوان سرپرست دامپزشکی اهواز منصوب شده و فعالیت خواهد کرد.

همچنین علی حسنکی پور به عنوان سرپرست جدید این اداره در شوشتر معارفه گردید. او کارمند دامپزشکی شوشتر بوده است.

در این نشست، کجبافی و پارسازاده معاونین فرماندار و عسکری فر سرپرست اداره کل دامپزشکی خوزستان نیز حضور داشتند.

 

۳۷۴