بازدید عضو مجلس خبرگان رهبری و بازرگانان عراقی از ظرفیت‌های سرمایه گذاری در شوشتر

عضو مجلس خبرگان رهبری و زعیم حوزه های علمیه خوزستان به همراه برخی تجًار عراقی، در سفر به شوشتر برخی ظرفیت های سرمایه گذاری را بررسی و بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوشتر، آیت الله موسوی جزایری عضو مجلس خبرگان رهبری به همراه محمد حسن کجبافی و نادر پارسازاده معاونان فرماندار، جمعی از تجار و بازرگانان عراقی را به منظور بازدید از ظرفیت های سرمایه گذاری در شوشتر همراهی کردند.

در برنامه های این سفر یک روزه، بازرگانان عراقی با برخی علمای شهرستان دیدار کرده و از مسجد جامع و سازه های جهانی آبی تاریخی نیز بازدید کردند.

در این سفر رایزنی هایی برای سرمایه گذاری در حوزه های بهداشت و درمان و برخی تولیدات صنعتی صورت گرفت که در دستور کار بررسی قرار گرفته اند.

 

۴۲۴