عکس / برگزاری جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان شوشتر

جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان شوشتر با حضور دکتر حجت اله دهدشتی فرماندار و نادر پارسازاده معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار برگزار شد. در این نشست در خصوص آمادگی برای مقابله با وقوع سیلاب‌های احتمالی در شاخه‌های رود دز و کارون در مقطع شوشتر برنامه ریزی‌های لازم صورت گرفت.

۲۵۸