دیدار چهره به چهره مردمی در فرمانداری شوشتر+عکس

دیدار چهره به چهره مردم با معاونان فرماندار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوشتر، برنامه دیدار مردمی با کجبافی معاون سیاسی و اجتماعی و پارسازاده معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار مطابق دوشنبه هر هفته برگزار شد.

۱۲۲