معرفی ۳۰ نانوای متخلف به تعزیرات حکومتی شوشتر

جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان شوشتر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوشتر، جلسه کارگروه آرد و نان روز سه شنبه (۴ بهمن ماه) به ریاست محمد حسن کجبافی معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری برگزار شد.

در این نشست ۳۰ نانوای متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

۹۸