برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان شوشتر

جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان شوشتر با محوریت بررسی وضعیت نرخ گوشت در بازار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوشتر، جلسه ستاد تنظیم بازار روز دوشنبه (۳ دی ماه) به ریاست محمد حسن کجبافی معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار برگزار شد.

در این نشست نظارت جدی بر قیمت‌های عرضه گوشت در بازار شهرستان مورد تاکید قرار گرفت.

۷۷