کسر دائم سهمیه آرد ۷ واحد نانوایی متخلف در شوشتر

جلسه شورای آرد و نان شهرستان شوشتر با حضور دکتر دهدشتی فرماندار و مهندس کجبافی معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوشتر، در این نشست ۲۰ درصد از سهمیه آرد ۵ نانوایی و ۳۰ درصد از سهمیه آرد ۲ نانوایی دیگر به علت تخلفات انجام شده و بنابر قوانین مربوطه به طور دائم کسر و قطع شد.

۱۳۴