گزارش تصویری/بازدید و بررسی مشکلات حوزه مدیریت و پیشگیری از بحران در شوشتر

مشکلات مربوط به حوزه مدیریت و پیشگیری از بحران شوشتر با حضور فرماندار شهرستان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان و برخی اعضای این ستاد مورد بررسی و بازدید قرار گرفت. همچنین پس از بازدیدها در نشستی در خصوص این مسائل برنامه ریزی و تصمیم‌گیری‌هایی صورت گرفت.

۴۹۸