ملاقات مردمی فرماندار شوشتر+عکس

جلسه ملاقات عمومی با فرماندار شوشتر مطابق دوشنبه هر هفته برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوشتر، دکتر دهدشتی به همراه کجبافی و پارسازاده معاونان فرماندار، در دیدارهای مردمی، مشکلات مطرح شده را مورد پیگیری قرار دادند.

 

۸۲