بخشدار میان آب شوشتر از اجرای طرح هادی و بهسازی معابر روستای عرب حسن خبر داد

 بخشدار میان آب شوشتر از اجرای طرح هادی و بهسازی معابر روستای عرب حسن خبر داد.

عبدالحسین رحیمی با اعلام این خبر گفت:عملیات طرح هادی و بهسازی معابر روستای عرب حسن با اعتباری بالغ بر ۳میلیارد ریال آغاز شده است.بخشدار میان آب با اشاره به اینکه طرح هادی روستای عرب حسن از سال۸۴ متوقف شده بود افزود:در این مرحله کند روهای مسیر اصلی آسفالت  و تعدادی از خیابانهای روستا جدول گذاری می شود. بخشدار میان آب در پایان از فرماندار،نماینده مردم شوشتر در مجلس شورای اسلامی و رییس بنیاد مسکن شهرستان که در جهت اجرایی عملیات طرح هادی در روستای عرب حسن تلاش و همکاری کرده بودند،تشکر و قدردانی کرد.گفتنی است که روستای عرب حسن با جمعیتی بالغ۳هزارنفر بعنوان مرکز بخش میان آب شوشتر محسوب می شود

۳۱۴۲