انتصاب بخشدار مرکزی شهرستان شوشتر

بخشدار بخش مرکزی شهرستان شوشتر منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوشتر، طی حکمی از سوی دکتر صادق خلیلیان استاندار خوزستان بخشدار مرکزی شهرستان شوشتر منصوب شد.

براساس این حکم ایرج شیاسی به عنوان بخشدار مرکزی منصوب شده است.

۳۰۲