معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شوشتر خبر داد:

آمادگی مراکز خرید گندم و کلزا شوشتر برای دریافت محصولات کشاورزان

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شوشتر با حضور در برخی مراکز خرید گندم و دانه‌های روغنی از وضعیت آمادگی آن‌ها برای آغاز خرید محصولات کشاورزان بازدید کرد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شوشتر با حضور در برخی مراکز خرید گندم و دانه‌های روغنی از وضعیت آمادگی آن‌ها برای آغاز خرید محصولات کشاورزان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوشتر، مهندس محمدحسن کجبافی در رابطه با وضعیت مراکز خرید محصولات کشاورزی اظهار کرد: مراکز خرید از هفته‌های اخیر برای خرید محصولات کشاورزان عزیز مهیا شده در حال حاضر نیز آمادگی دریافت محصولات وجود دارد.

وی افزود: ۲ مرکز خرید کلزا و ۱۰ مرکز خرید گندم در شهرستان شوشتر آمادگی دریافت محصولات کشاورزان را دارند.

وی ابراز کرد: همچنین پیش بینی شده ۱۲۵ هزار تن گندم و ۵ هزار تن کلزا در شهرستان شوشتر برداشت شود.

مهندس کجبافی گفت: تمهیدات لازم برای خرید تضمینی دو محصول گندم و کلزا مانند استاندارد سازی باسکول‌ها، ضدعفونی مراکز، اخذ کد و صدور ابلاغ‌های لازم اندیشیده شده و هیچ مانعی در خرید تضمینی این محصولات وجود ندارد.

در این بازدید، بخشدار میان آب، مدیر جهاد کشاورزی و مدیر اداره غله هم حضور داشتند.

۳۱۵