عکس|بازدید فرماندار شوشتر از عملیات مرمت کانال‌های دستکند سازه‌های آبی

فرماندار شوشتر از عملیات مرمت مجاری آبرسان و کانال‌های دستکند سازه‌های آبی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوشتر، مهندس حسین پنبه‌دانه‌پور روز دوشنبه ۲۴ آبان، از پروژه مرمت مجاری و کانال‌های آبرسان در مجموعه ثبت جهانی آسیاب‌ها و آبشارهای شوشتر که توسط پایگاه سازه‌های آبی در حال انجام است، بازدید کرد.

در این بازدید همچنین وضعیت دیواره غربی اثر مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به پیدا کردن نشتی‌ها در اطراف سازه‌های آبی و ترمیم آن‌ها در هفته‌های اخیر، رطوبت این محدوده به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

فرماندار از مدیر و پرسنل پایگاه سازه‌های آبی به جهت اقدامات صورت گرفته قدردانی نمود.

۳۲۳