تاکید معاون فرماندار شوشتر بر افزایش نظارت‌ها در بازار

جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان شوشتر به ریاست معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار برگزار شد‌.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوشتر، مهندس محمدحسن کجبافی در این نشست اظهار کرد: در بحث نظارت از بازار به متولیان تاکید ویژه داریم و خواستار آن هستیم که کنترل دقیق و منظم روی این مسئله صورت گیرد.

وی عنوان کرد: ادارات نظارتی و حامی مصرف کننده پای کار هستند و از این بابت تقدیر می کنیم اما این نظارت باید هم کمی و هم کیفی افزایش پیدا کند.

وی بیان کرد: با تمام سخت گیری ها و جریمه ها و … گاهی بعضی ها تخلف خود را تکرار می کنند که باید با انجام بررسی‌ها دلایل این مورد را شناسایی کنیم.

مهندس کجبافی گفت: درصد افزایش قیمت ها بعضاً زیاد است و قابل پذیرش نیست. همچنین در بعضی حوزه‌ها مانند بهداشت و غذا و دارو باید کنترل بیشتری و دقیق‌تری برداروخانه ها ومطب های پزشکان وکالاولوازم پزشکی ها صورت گیرد.همچنین بعضی اقلام مصرفی دربازار چند نرخی هستند که باید رسیدگی بیشتری توسط تیم های نظارتی صورت گیرد.

۱۸۴