برگزاری دوره‌های آموزشی و وبینارهای ویژه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مورد توجه دستگاه‌های مسئول باشد

جلسه هماهنگی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به ریاست معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شوشتر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوشتر، مهندس محمد حسن کجبافی در این نشست گفت: برای برگزاری بهتر و موثرتر جلسات پیشگیری از آسیب های اجتماعی نیازمند ارائه اطلاعات کامل و آمادگی اعضا جهت بیان گزارشات هستیم.

وی افزود: با توجه به پتانسیل و ظرفیت فراوانی که شوشتر در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و دانشگاهی دارد، باید نسبت به برگزاری دوره های آموزشی و وبینارهای ویژه آسیب های اجتماعی در فضای مجازی با توجه به شیوع کرونا اقدام کرد.

وی با تاکید بر شناسایی افراد متجاهر در سطح شهر بیان کرد: باید برای کمک به افراد بی سرپناه، معتاد و نیازمند خدمات اجتماعی نسبت به آن‌ها احساس مسئولیت جدی داشته و در اولین گام هم شناسایی سریع و دقیق آن‌ها اهمیت زیادی در ارائه خدمات مربوطه دارد.

مهندس کجبافی گفت: ارزیابی و مطالعه اثربخش طرح های اجرا شده در زمینه مبارزه با آسیب های اجتماعی ضروری و مفید است. دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و حوزه علمیه در شهرستان می توانند با اجرای طرح های مطالعاتی برای ارزیابی میزان موفقیت و اثربخشی طرح های اجرا شده توسط دستگاه های اجرایی، مدیران را در تصمیم گیری مناسب در این زمینه یاری کند.

۷۸