مراسم تحلیف و آغاز به کار ششمین دوره شورای اسلامی شهر سرداران برگزار شد

جلسه تحلیف و انتخاب هیات رئیسه منتخبان شورای اسلامی شهر سرداران در ششمین دوره شورای این شهر در فرمانداری شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوشتر، در این مراسم که مهندس حسین پنبه دانه پور فرماندار شهرستان حضور داشت، منتخبان مردم سرداران سوگندنامه شورای شهر را قرائت کردند و پس از آن انتخابات هیات رئیسه انجام شد.

بر این اساس ابراهیم شلالی رئیس، فرشاد رضازاده نائب رئیس، محمد حسین احمد محمدی منشی اول و رضا حسنی منشی دوم ششمین دوره شورای اسلامی شهر سرداران انتخاب شدند.

همچنین محمد حسین احمد محمدی به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر سرداران در شورای شهرستان خواهد بود.

مهندس کجبافی معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری و حجت الاسلام سبزی هم در این نشست حضور داشتند.

۱۶۰