مراسم تحلیف و آغاز به کار ششمین دوره شورای اسلامی شهر گوریه برگزار شد

جلسه تحلیف و انتخاب هیات رئیسه منتخبان شورای اسلامی شهر گوریه در ششمین دوره شورای این شهر در فرمانداری شهرستان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوشتر، در این مراسم که مهندس حسین پنبه دانه پور فرماندار شهرستان حضور داشت، منتخبان مردم گوریه سوگندنامه شورای شهر را قرائت کردند و پس از آن انتخابات هیات رئیسه انجام شد.

بر این اساس مهدی کرملاچعب رئیس، سیاوش موسوی نائب رئیس، مریم کرملاچعب منشی اول و عدنان کعبیانی منشی دوم ششمین دوره شورای اسلامی شهر گوریه انتخاب شدند.

همچنین سیده اکرم سادات موسوی به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر گوریه در شورای شهرستان خواهد بود.

مهندس کجبافی معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری و حجت الاسلام سبزی هم در این نشست حضور داشتند.

 

۲۱۹