مراسم تحلیف و آغاز به کار اولین دوره شورای اسلامی شهر عرب حسن برگزار شد

جلسه تحلیف و انتخاب هیات رئیسه منتخبان شورای اسلامی شهر عرب حسن در اولین دوره شورای این شهر در فرمانداری شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوشتر، در این مراسم که مهندس حسین پنبه دانه پور فرماندار شهرستان حضور داشت، منتخبان مردم عرب حسن سوگندنامه شورای شهر را قرائت کردند و پس از آن انتخابات هیات رئیسه انجام شد.

بر این اساس محمد حسین زاده رئیس، محمد نعمتی نائب رئیس، محمد عباسپور منشی اول و سعید نعیمه زاده منشی دوم اولین دوره شورای اسلامی شهر عرب حسن انتخاب شدند.

همچنین علی علائی به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر عرب حسن در شورای شهرستان خواهد بود.

مهندس کجبافی معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری و حجت الاسلام سبزی هم در این نشست حضور داشتند.

۳۶۷