مراسم تحلیف و آغاز به کار ششمین دوره شورای اسلامی شهر شهید شرافت برگزار شد

جلسه تحلیف و انتخاب هیات رئیسه منتخبان شورای اسلامی شهر شهید شرافت در دوره ششم در فرمانداری شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوشتر، در این مراسم که مهندس حسین پنبه دانه پور فرماندار شهرستان حضور داشت، منتخبان مردم شهر شرافت سوگندنامه شورای شهر را قرائت کردند و پس از آن انتخابات هیات رئیسه انجام شد.

بر این اساس محمد کاظمی آرپناهی رئیس، ابوالفتح قادری نائب رئیس، یوسف داودی منشی اول و فریدون خدری منشی دوم ششمین دوره شورای اسلامی شهر شرافت انتخاب شدند.

همچنین فریدون خدری به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر شرافت در شورای شهرستان خواهد بود.

مهندس کجبافی معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری و حجت الاسلام سبزی هم در این نشست حضور داشتند.

۲۲۸