هیات ها و دسته های عزاداری شوشتر به مناسبت شهادت سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی در بقعه متبرکه امام زاده عبدالله تجمع کردند

هیات ها و دسته های عزاداری شوشتر به مناسبت شهادت سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی در بقعه متبرکه امام زاده عبدالله تجمع کردند

۳۵