با پیشنهاد فرماندار یک بلوار به نام سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی در شوشتر نامگذاری شد

با پیشنهاد فرماندار یک بلوار به نام سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی در شوشتر نامگذاری شد

رییس شورای اسلامی شهر شوشتر گفت : بلوار سلامت این شهر در نشست فوق العاده شورای شهر به نام سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی تغییر یافت .

غلامعلی شاهمرادیان بیان کرد : نشست فوق العاده شورای شهر با موضوع پیشنهاد مهندس پنبه دانه پور فرماندار شهرستان مبنی بر نامگذاری یکی از معابر شهری به نام سردار شهید قاسم سلیمانی روز یکشنبه برگزار شد .

وی افزود : بعد از بررسی و تبادل نظر بلوار سلامت این شهر به نام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی تغییر یافت .

رییس شورای اسلامی شهر شوشتر ادامه داد : مردم شوشتر در طول سه روز اخیر برای گرامیداشت این شهید والا مقام سنگ تمام گذاشتند و این اقدام شورای شهر با هدف ارج نهادن به مقام شامخ شهدا انجام شده است .

شوشتر از شهرهای مذهبی استان خوزستان محسوب می شود و از دیرباز به دارالمومنین معروف بوده است .

۶۵