جلوه هایی از حضور باشکوه مردم و مسئولان شهرستان شوشتر در مراسم سردار سپهبدشهید قاسم سلیمانی-مسجد آل طیب-۱۴دی ماه

جلوه هایی از حضور باشکوه مردم و مسئولان شهرستان شوشتر در مراسم سردار سپهبدشهید قاسم سلیمانی-مسجد آل طیب-14دی ماه

۲۰