جلوه هایی از حضور باشکوه مردم و مسئولان شهرستان شوشتر در مراسم تشییع سردار سپهبدشهید قاسم سلیمانی-اهواز- ۱۵دی ماه

جلوه هایی از حضور باشکوه مردم و مسئولان شهرستان شوشتر در مراسم تشییع سردار سپهبدشهید قاسم سلیمانی-اهواز- 15دی ماه

۱۳