خروش مردم شوشتر در اعتراض به استکبار جهانی/عزاداری با شکوه مردم شوشتر در سوگ سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

خروش مردم شوشتر در اعتراض به استکبار جهانی/عزاداری با شکوه مردم شوشتر در سوگ سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی گزارش تصویری

۵۱۲