گزارش تصویری / جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان شوشتر

جلسه ستاد مدیریت بحران شوشتر به ریاست مهندس پنبه دانه پور فرماندار این شهرستان برگزار شد.
این جلسه ۲۲ آبان با توجه به اطلاعیه سازمان هواشناسی و اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان، برای بررسی وضعیت شهرستان جهت آمادگی های لازم تشکیل شد.

۴۶۸