موقعیت جغرافیایی

شهرستان شوشتر با ۳۵۳۸ کیلومتر مربع مساحت در محدوده بین مرکز تا شمال استان خوزستان واقع شده و مرکز آن شهر شوشتر است. این شهرستان از شمال به شهرستان های دزفول و مسجدسلیمان، از باختر به شهرستان های اهواز و دزفول و از جنوب به شهرستان های مسجد سلیمان و اهواز محدود است.

شهر شوشتر با ۶/۱۷ کیلومتر مربع مساحت در ۸۵ کیلومتری شمال شهر اهواز از نظر جغرافیایی بین ۳۲ درجه و ۳ دقیقه‌ی پهنای شمالی و ۴۸ درجه و ۵۰ دقیقه ی درازای خاوری نسبت به نصف النهار گرینویچ قرار دارد. بلندی این شهرستان از سطح آب ۴۳ متر و هوای آن گرم است. مرکز شهرستان شوشتر به چند راه پیوسته است:

راه اصلی به سوی شمال باختری به درازای ۶۰ کیلومتر تا شهر دزفول
راه فرعی به سوی شمال به درازای ۳۰ کیلومتر تا شهرک گتوند
راه فرعی به سوی جنوب خاوری به درازای ۱۵ کیلومتر تا راه اصلی مسجد سلیمان – اهواز
راه فرعی به سوی جنوب به درازای ۵۲ کیلومتر تا راه اصلی مسجد سلیمان – اهواز که از راه شوشتر به درازای ۸۵ کیلومتر به اهواز پیوسته است.
فاصله هوایی این شهرستان تا تهران ۴۶۳ کیلومتر است.