معرفی فرمانداری

فرمانداری شهرستان شوشتر در سال ۱۳۲۶ تاسیس شده است. این فرمانداری در حال حاضر دارای دو معاونت «سیاسی و اجتماعی» و «برنامه ریزی و امور عمرانی» می باشد.

فرمانداران شهرستان شوشتر از ابتدا تاکنون؛

۱- آقای محمد ماپار ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸

۲- آقای سید محمد طاهر موسوی ۱۳۵۹

۳- آقای احمد ترتیفی زاده ۱۳۶۰

۴- آقای احمد علی سرمست ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱

۵- آقای غلامرضا بصیری پور ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳

۶- آقای احمد علاقمند ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۶

۷- آقای حسین حسین نژادیان ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷

۸- آقای علی ملک زاده ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰

۹- آقای صادق محمدی ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵

۱۰- آقای حبیب اله مکی پور ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۷

۱۱- آقای عبدالرحیم خضریان ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۸

۱۲- آقای سید خلف موسوی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰

۱۳ آقای سید بهروز حسینی ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵

۱۴- آقای علی اصغر قوچانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

۱۵- آقای محمد رضا آملازاده ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰

۱۶- آقای حیدر نجفی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

۱۷- آقای مصطفی سمالی زاده ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶

۱۸- آقای حسین پنبه دانه پور ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰

۱۹- آقای حجت اله دهدشتی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱