ارتباط با ما

آدرس: شوشتر، خیابان طالقانی، بین میدان غدیر و چهارراه شهید رجایی

کانال ایتا فرمانداری شوشتر از طریق لینک زیر قابل مشاهده و عضویت است:
**

کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۵۱۶

تلفن: ۳۶۲۲۲۰۲۰ (۰۶۱)

نمابر: ۳۶۲۲۲۲۲۰ (۰۶۱)

تلفن گویای سامد (سامانه ارتباطات مردم و دولت): ۱۱۱